header-implanto
header-implanto-768

Implantologia

La implantologia dental és la especialitat dins de la odontologia que té com a objectiu, el substituir dents perduts mitjançant la col·locació d’un o varis implants en el os maxil·lar o mandibular. Després sobre aquests implants es dissenyen les pròtesis que permetran restituir les funcions masticatòries, fonètiques i estètiques del pacient.

Actualment la majoria dels implants intraossis tenen forma d’una arrel dental i els materials que s’utilitzen per a la seva fabricació són altament biocompatibles com el titani, que li permet una unió al ós biològicament estable anomenada Osteointegració.

Contacta con nosotros

Envíanos un email y te contestaremos tan pronto como nos sea posible.